Hart=ok!

Uit de echo die gemaakt werd in het kinderziekenhuis, toen Midas 3 weken oud was, bleek dat een van zijn longslagaders een lichte vernauwing had. De cardioloog vroeg of Midas problemen had om zijn flesje leeg te drinken (topsport voor baby’s) en of hij erg zweette. Midas had daar geen last van gelukkig. We moesten een paar maanden (was het een of twee maanden?) later terugkomen voor controle.

Eerste controle

Tijdens die controle had Midas nog eens leuk overgegeven.. Zijn bloeddruk werd ook gemeten. De vernauwing bleek niet verergerd te zijn. We hoefden pas in december terug te komen voor controle.

Tweede controle

In december werd weer via een echo de vernauwing van de longslagader bekeken en de cardioloog zag dat de vernauwing stabiel bleef (dus erg mild-verwaarloosbaar). Dat was voor hem reden dat Midas pas over 5 jaar hoeft terug te komen, olé.

Als het kindje geen syndroom had gehad dan was er niks aan de hand geweest. Maar omdat hij dat syndroom heeft willen ze hem in de gaten blijven houden.