Symptomen Oscar

Ik ben 19 februari 2013 bevallen van Oscar! Een tweede kindje dus. Op 25 maart 2013 kregen we de uitslag van het DNA-onderzoek. Oscar heeft ook het Syndroom van Alagille. We hadden er rekening mee gehouden, maar toch hadden we liever hier kunnen melden dat Oscar geen Alagille heeft.

Lees hier over wat er allemaal vooraf is gegaan en hoe het nu met Oscar gaat.

We besloten om geen embryoselectie te kiezen, maar gewoon de natuurlijke weg te volgen. Dit betekent 50% kans op Alagille.

Oscar heeft een vernauwing van een longslagader. In september 2015 bleek tijdens een kijkoperatie dat catherisatie niet nodig is. Wel staat hij onder controle bij cardioloog.

Oscars leverwaardes zijn licht verhoogd waarvoor hij af en toe op controle moet. Ook het functioneren van zijn nieren wordt in de gaten gehouden door een nefroloog. De waardes uit het bloedonderzoek laten zien dat de nieren wel hard moeten werken. Maar goed, fijn dat zijn bloeddruk wel in orde is.